Implementatie en Acceptatie

Duizenden onmisbare, handige, nuttige en noodzakelijke implementaties zijn er dagelijks. Ik ben wel benieuwd naar het percentage dat na een dag, een week en een maand nog in productie is.

Een manier om je succes met een implementatie te vergroten is het te plaatsen in een groter kader en te werken met een acceptatie scenario.

Dia2

De oplossing moet:

  • Aantoonbaar goed zijn. Gebruikers die aantonen dat de oplossing ondersteuning biedt aan de bedrijfsprocessen in een indicator.
  • Betrouwbaar, stabiel, beheersbaar en de performance moet voldoende zijn. Over deze laatste moeten natuurlijk wel duidelijke criteria worden vastgelegd.
  • Het kwaliteitsniveau van de oplossing moet voldoende zijn. Voor de oplossing zelf betekent dit dat de testen zonder al te grote bevindingen zijn.

De organisatie:

  • Moet de toegevoegde waarde voor de organisatie bewaken. Draagt de voorgestelde oplossing nog bij aan waar we als organisatie voor staan.
  • De organisatie structuur moet klaar staan, zijn de juiste posities gevuld, is iedereen op de hoogte. Zijn de gebruikers getraind en worden ze voldoende ondersteund.
  • Moet de kwaliteit borgen, kwaliteit is hier een lastig begrip omdat deze per organisatie anders is. De sleutel ligt in de kernwaarde van de organisatie. Dat kan lopen van betrouwbaar (verzekering) tot veilig of duurzaam (fabrikant).