PGB Pensioendiensten

Product owner van communicatie gerelateerde projecten

November 2014 – heden

Als product owner van verschillende communicatie projecten heb ik de medewerkers van verschillende afdelingen tot elkaar gebracht en begeleid in het opzetten van communicatie processen.

Dit heeft bijgedragen aan:

 • Het implementeren van een contracten registratie systeem
 • Gepersonaliseerde uitingen voor werkgevers, werknemers en gepensioneerde van Pensioenfonds PGB.
 • Herinrichten en optimaliseren van alle schriftelijke uitingen
 • Implementatie van Skype for Business
 • Meer samenwerking over verschillende afdelingen

Inrichten van IT processen en coachen bij het verbeteren van de IT processen

Vanuit PGB Pensioendiensten was de wens om de bestaande processen voor de ICT voorziening te verbeteren en de niet bestaande processen vorm te geven. Reden was te voldoen aan de eisen van externe partijen (DNB en AFM) maar vooral ook om als organisatie zelf te verbeteren.

Hiervoor heb ik de medewerkers gecoached in de processen die ze al uitvoerde en daar waar nodig processen verfijnd, opgezet en ingericht.

Resultaat is een lifecycle voor projecten waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

 • Beschrijven en inrichten van Business processen
 • Beschrijven en inrichten van ondersteunende processen
 • Adviseren over Risico Beheersing
 • Processen om de informatiestroom te optimaliseren
 • Adviseren van architectuur oplossing om de afgesproken policies te borgen
 • Het meetbaar maken van de processen en het vaststellen van een dashboard
 • Het coachen van medewerkers om procesgericht te werken.
 • Adviseren over planning en begroting van projecten
 • Adviseren over verantwoordelijkheden en het vastleggen hiervan
 • Adviseren over product architectuur van pensioen en verzekeringsproducten

Jumbo

Informatiemanager, opdrachtformulering

Augustus 2014 – Oktober 2014

Salaris Administratie Systemen Jumbo C1000Het analyseren van bestaande systemen en interfaces, optimaliseren van de informatiestroom door de gehele keten en het op orde brengen van de datakwaliteit.

Het opzetten en inrichten van een nieuwe proces en systeem architectuur

 • Adviseren over processen om de informatiestroom te optimaliseren
 • Adviseren van architectuur oplossing om data invoer en uitvoer beter te laten aansluiten bij de pensioen en verzekeringsuitvoerders
 • Adviseren over het herstellen van de datakwaliteit
 • Benoemen van risico’s, prioriteiten en ophanden zijnde wijzigingen in een omgeving die continue beschikbaar moet zijn maar ook aan een constante verandering onderhevig is.
 • Het formuleren en inrichten van de project opdracht.

Unit4

Audit Proces Improvement

Mei 2014 – September 2014

Het zoeken naar verbeterpunten: proces, techniek en business voor de verdere ontwikkeling van een standaard ERP systeem

Het opzetten en uitvoeren van audits en verbetertraject.

 

 • Adviseren over processen
 • Adviseren en benoemen van verbeterpunten
 • Faciliteren van workshop om verandering vorm te geven
 • Benoemen van risico’s

Ilexit

Proces Management Risk

Inrichten praktisch riskmanagement proces voor project met als doel invulling pijler 2 van Solvency en Basel 

Het opzetten en ontwikkelen van een training voor praktisch risicomanagement.

 • Adviseren over soorten risico’s
 • Inrichten solvency enterprise riskmanagement
 • Risk Awareness trainingen
 • Ontwerpen van een stappenplan gebaseerd op Waarom doe je het, Hoe ga het doen en Wat ga je doen
 • Coaching inrichten Risicomanagementproces

Inmiddels zijn de bewustwording presentaties gegeven bij:

 • MN Services
 • Delta Loyd
 • GGD Amsterdam

Achmea Pensioenen

Business Analist & Quality Manager

april 2012 – augustus 2013

Beleggingsverzekeringen In Pensioenen

Het transparant maken van de kostenstructuur van het belegingspensioen

Binnen het project ben ik verantwoordelijk geweest voor het nakomen, begeleiden en bewaken van de normen en het afstemmen met audit.

 • Adviseren over de consequentie van de regeling voor de portefeuille
 • Analyseren en adviseren voor de afhandeling van de producten
 • Het meetbaar maken van de gestelde normen
 • Het begeleiden en coachen van projectmedewerkers
 • Het begeleiden van audits met Deloitte
 • Het boven tafel krijgen van issues en risico’s
 • Het begeleiden van reviews van de op te leveren producten
 • Begeleiden bij het opstellen van de requirements, Product Break Down Structure en de kwaliteitsattributen hiervoor

Toegevoegde waarde voor Achmea

 • Een betrouwbare en transparante afhandeling van het dossier pensioen beleggingsverzekeringen
 • Meetbaar en inzichtelijk maken van de naleving van de normen
 • Inzicht in de risico’s en haalbaarheid van het programma
 • Het meetbaar en controleerbaar maken van het programma
 • Bewustwording over de kwaliteit en de processen daaromheen
 • Door het sturen op de processen en de benodigde kwaliteit is het project op tijd en binnen de gestelde normen opgeleverd

Achmea Levensverzekeringen

Business Analist & Quality Manager

Oktober 2010 – April 2012

Compensatie Regeling Beleggingsverzekering

 

Door het Verbond van Verzekeraars is vastgesteld dat verzekerings-maatschappijen teveel kosten in rekening brengen richting de eindklanten. Hier is een norm aan gesteld met een maximum percentage van de poliswaarde op einddatum.

 

Als Quality Manager ben ik verantwoordelijk voor het nakomen, begeleiden en bewaken van de normen en het afstemmen van de normen met de externe audit partij. Als Business Analist adviseerde ik in het afhandelen van de Portefeuille van de beleggingsverzekeringen.

 

 • Adviseren over de consequentie van de regeling voor de portefeuille
 • Analyseren en adviseren voor de afhandeling van de producten
 • Het meetbaar maken van de gestelde normen
 • Het inrichten en controleren van kwaliteitsmaatregelen
 • Het begeleiden en coachen van projectmedewerkers
 • Het begeleiden van audits met Deloitte
 • Het boven tafel krijgen van issues en risico’s
 • Het adviseren en betrekken van de juiste stakeholders
 • Begeleiden bij het opstellen van de requirements, Product Break Down Structure en de kwaliteitsattributen hiervoor

 

Toegevoegde waarde voor Achmea

 • Een betrouwbare en transparante afhandeling van het dossier beleggingsverzekeringen
 • Meetbaar en inzichtelijk maken van de naleving van de normen
 • Inzicht in de risico’s en haalbaarheid van het programma

Door het sturen op de processen en de benodigde kwaliteit is het project op tijd en binnen de gestelde normen opgeleverd

Achmea Syntrus

Quality Manager

Januari 2010 – Oktober 2010

 

Generieke Internetstraat Sharepoint & Syntrus Rehosting Dimension

 • Het plannen en begroten van de kwaliteitsmaatregelen
 • Het begeleiden en inrichten van kwaliteitsmaatregelen
 • Het begeleiden en coachen van Quality Coördinatoren
 • Het reviewen van PID’s, migratie plannen en rapporten.
 • Het adviseren en betrekken van de juiste stakeholders.
 • Begeleiden bij het opstellen Product Break Down Structure en kwaliteits attributen hiervoor

Toegevoegde waarde voor Achmea

 • Meetbaar maken van het kwaliteitsframework
 • Inzicht in de toepassing en toepasbaarheid van kwaliteitsframework
 • Inzicht in de risico’s en haalbaarheid van het programma.
 • Inzicht geven in de primaire processen.

ING

Quality Assurance / Proces Implementatie

Mei 2007 – December 2009

CMMi Coach & procesverbeteraar

Als QA Manager verantwoordelijk voor

 • Ondersteuning en begeleiding van proceseigenaars.
 • Het vaststellen van toets normen om processen te meten.
 • Audits op de beschreven en geïmplementeerde processen.
 • Uitvoering van de functie van kwaliteitsmanager.
 • Het opzetten van een governance voor nieuw te starten projecten.

Toegevoegde waarde voor de ING

 • Inzicht in de kwaliteit en haalbaarheid van de processen en projecten.
 • Inzicht geven in de meetbaarheid en projectbesturing van projecten.
 • Bewustwording over de project beheersing en de controle
 • Bewustwording binnen de afdeling over procesmatig werken.

Rabobank

Procesbegeleider/ Proces verbeteraar

November 2006 – Mei 2007

CMMi Coach & procesverbeteraar

 • Als procesbegeleider verantwoordelijk voor:
 • Audits om te controleren of de Rabobank processen naleeft.
 • Rapporteren aan het lijnmanagement in hoeverre de processen zijn geïmplementeerd en geaccepteerd door de projecten.
 • Het aanpassen van processen zodat ze de projecten ondersteunen.

 

Toegevoegde waarde voor de Rabobank

 • Inzicht in de transparantie en meetbaarheid van de projecten.
 • Inzicht in de toepasbaarheid van de Rabobank processen.
 • Bewustwording over de rol van de klant
 • Bewustwording binnen de projecten om procesmatig werken.

Defensie Command Control Support Centre

Requirement & Testmanager

Juni 2004 Oktober 2006

Begeleiden van de herstructurering van de sectie Ontwikkeling .

Invoeren van RUP/UML als te gebruiken methode, inclusief invoering en inrichting van het problem- en change management.

Opzetten en vormgeven van het testen binnen de sectie Ontwikkeling.

 

Toegevoegde waarde voor Defensie;

Betere aandacht voor kwaliteitszorg.

Een testteam binnen de sectie Ontwikkeling.

Eerdere ervaring

Februari 1995 – Oktober 2004

 • Concern Informatiemanagement Politie (werken onder architectuur)
 • Politie Rotterdam Rijnmond (training en coaching werken onder architectuur)
 • Bloemenveiling Holland (training en coaching DSDM)
 • Hewlett-Packard (Kwaliteitsmanager)
 • Unilever Research (Ontwikkellaar)
 • Riza (Ontwikkellaar)
 • GAK ASZ (Ontwikkellaar)